Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 1

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 111,1 KB
  • Lượt xem: 898
  • Lượt tải: 149
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Nhằm mang đến cho các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Toán lớp 1, Download.com.vn xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng được chúng tôi tổng hợp và đăng tải sau đây.

Bài tập nhận biết điểm, đoạn thẳng giúp các em học sinh nhận biết điểm và đoạn thẳng, hiểu được khái niệm thế nào là điểm và đoạn thẳng thông qua những hình ảnh trực quan, sinh động. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Bài tập nhận biết điểm, đoạn thẳng

Câu 1:

Trong hình vẽ có bao nhiêu điểm được đánh dấu?
Bài tập Toán lớp 1 - Hình 1Đáp án: 8

Câu 2:

Hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?
Bài tập Toán lớp 1 - Hình 2Đáp án: 5

Câu 3:

Hình có 5 đoạn thẳng nối với nhau là hình nào?

Bài tập Toán lớp 1 - Hình 3Đáp án: Hình C

Câu 4:

Xem hình rồi chọn nhận xét đúng?
Bài tập Toán lớp 1 - Hình 4

A. Hình A có nhiều đoạn thẳng hơn hình B.

B. Hình A và hình B có số đoạn thẳng bằng nhau.

C. Hình A có ít đoạn thẳng hơn hình B.

Đáp án: C

Câu 5:

Có hai đoạn thẳng hay nhiều đoạn thẳng cắt nhau tại một điểm. Hãy cho biết hình vẽ dưới đây có bao nhiêu điểm cắt nhau của các đoạn thẳng?
Bài tập Toán lớp 1 - Hình 5Đáp án: 6

Câu 6:

Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng có thể vẽ được từ 4 điểm A, B, C, D?

Đáp án: 6

Câu 7:

Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu đoạn thẳng?

Trả lời:

Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất 3 đoạn thẳng.

Câu 8:

Một đoạn thẳng được nối ít nhất từ mấy điểm?

Đáp án: 2

Câu 9:

Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây?
Bài tập Toán lớp 1 - Hình 6Đáp án: 10

Câu 10:

Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây?
Bài tập Toán lớp 1 - Hình 7

Đáp án: 16