Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô Tài liệu học kinh tế vĩ mô

Tải về
  • Đánh giá:
    3 50 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 66.936
  • Lượt tải: 46.018
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Định dạng DOC, PDF
Giới thiệu

Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô - Tài liệu học kinh tế vĩ mô

Đây là bộ tài liệu bao gồm các bài tập trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô - là kinh tế tầm lớn, một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. 

Một lý do làm cho lượng cầu về một hàng hoá tăng khi giá của nó giảm là:

a. Giảm giá làm dịch chuyển đường cung lên trên.

b. Mọi người cảm thấy mình giàu thêm một ít và tăng việc sử dụng hàng hoá lên.

c. Cầu phải tăng để đảm bảo cân bằng khi giá giảm.

d. ở các mức giá thấp hơn người cung cung nhiều hơn.

e. Giảm giá làm dịch chuyển đường cầu lên trên.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.