Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS Bài thu hoạch BDTX THCS (41 Module)

Tải về
 • Đánh giá:
  (3★ | 1 👨)
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 633,1 KB
 • Lượt xem: 4.205
 • Lượt tải: 1.207
 • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS chia ra thành 41 Module, mỗi Module lại là một chủ đề xoay quanh đặc điểm tâm sinh lý, học tập, giáo dục, môi trường giáo dục học sinh cấp THCS.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS

Sau khi học xong lớp bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, thầy cô sẽ phải làm bài thu hoạch về nội dung mình đã học tập. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm kinh nghiệm viết bài thu hoạch:

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS

 • Module THCS1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS
 • Module THCS2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS
 • Module THCS3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt
 • Module THCS4: Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS
 • Module THCS5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên
 • Module THCS6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
 • Module THCS7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
 • Module THCS8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
 • Module THCS9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
 • Module THCS10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS
 • Module THCS11: Chăm sóc hỗ trợ tâm lý cho học sinh nữ, học sinh dân tộc thiểu số trong trường THCS
 • Module THCS12: Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập của học sinh THCS
 • Module THCS13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học
 • Module THCS14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
 • Module THCS15: Các yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học
 • Module THCS16: Hồ sơ dạy học
 • Module THCS17: Tìm hiểu, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng
 • Module THCS18: Phương pháp dạy học tích cực
 • Module THCS19: Dạy học với công nghệ thông tin
 • Module THCS20: Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học
 • Module THCS21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
 • Module THCS22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
 • Module THCS23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
 • Module THCS24: Kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
 • Module THCS25: Viết sáng kiến trong trường THCS
 • Module THCS26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
 • Module THCS27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
 • Module THCS28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS
 • Module THCS29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục
 • Module THCS30: Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh THCS
 • Module THCS31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
 • Module THCS32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm
 • Module THCS33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
 • Module THCS34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS
 • Module THCS35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS
 • Module THCS36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
 • Module THCS37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS
 • Module THCS38: Giáo dục hòa nhập trong giáo dục THCS
 • Module THCS39: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS
 • Module THCS40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục
 • Module THCS41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS

Ngoài ra, thầy cô cấp Tiểu học, THPT cũng có thể tham khảo thêm bài viết dưới đây: