Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Bài thu hoạch BDTX Tiểu học (45 Module)

Tải về
 • Đánh giá:
  (4★ | 1 👨)
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,1 MB
 • Lượt xem: 16.735
 • Lượt tải: 3.475
 • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học chia ra thành 45 Module, mỗi Module là một chủ đề khác nhau liên quan tới vấn đề tâm lý, dạy học, cũng như môi trường học của học sinh Tiểu học.

Sau khi học xong lớp bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học xong, thầy cô sẽ phải làm bài thu hoạch về nội dung mình đã học tập. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm kinh nghiệm viết bài thu hoạch:

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học

 • Module TH1: Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở Tiểu học
 • Module TH2: Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
 • Module TH3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu
 • Module TH4: Môi trường dạy học lớp ghép
 • Module TH5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép
 • Module TH6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép
 • Module TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện
 • Module TH8: Thư viện trường học thân thiện
 • Module TH9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học
 • Module TH10: Giáo dục hòa nhập cho trẻ em có khó khăn về nghe, nhìn, nói
 • Module TH11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có khó khăn về học, về vận động
 • Module TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở Tiểu học
 • Module TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực 
 • Module TH14: Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực
 • Module TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học
 • Module TH16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học
 • Module TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở Tiểu học
 • Module TH18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở Tiểu học
 • Module TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở trường Tiểu học
 • Module TH20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản
 • Module TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học
 • Module TH22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở Tiểu học
 • Module TH23: Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin
 • Module TH24: Đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
 • Module TH25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
 • Module TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
 • Module TH27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét thể chất
 • Module TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số
 • Module TH29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
 • Module TH30: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở Tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam
 • Module TH31: Tổ chức dạy học cả ngày
 • Module TH32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học
 • Module TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở Tiểu học
 • Module TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học
 • Module TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường Tiểu học
 • Module TH36: Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục của người giáo viên chủ nhiệm
 • Module TH37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học
 • Module TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học
 • Module TH39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học qua các môn học
 • Module TH40: Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học qua các môn học
 • Module TH41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục
 • Module TH42: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong hoạt động ngoại khóa ở Tiểu học
 • Module TH43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở Tiểu học
 • Module TH44: Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở Tiểu học
 • Module TH45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

Ngoài ra, thầy cô cấp THPT cũng có thể tham khảo 40 Module bài thu hoạch BDTX, để có thêm kinh nghiệm viết bài cho mình.