Bản tự kiểm điểm cá nhân Biểu mẫu hành chính

Tải về
  • Đánh giá:
    3 14 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 75 KB
  • Lượt tải: 13.433
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bản tự kiểm điểm cá nhân - Biểu mẫu hành chính

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bản tự kiểm điểm cá nhân được dùng khi bạn cần kiểm điểm, trình bày khuyết điểm hoặc lỗi của cá nhân trong sự việc nào đó, tự đánh giá mức độ phạm lỗi của mình để cấp trên có cơ sở đánh giá hình thức kỷ luật đối với bạn.

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:………………………………….……………………………………………………………....

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………….……………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao là:…………….…………………………………………………………………

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính
Khiển trách bằng văn bản;
Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;
Sa thải.

Ngày       tháng      năm

Người viết kiểm điểm

  Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết