Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 43 KB
  • Lượt xem: 325
  • Lượt tải: 213
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư

Mẫu số 08/QTDA

BẢNG ĐỐI CHIẾU
SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn:.....................................................

• Tên dự án:..........................................

• Chủ đầu tư:.........................................

• Tên cơ quan cho vay, thanh toán:.........................................

I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

Giải thích nguyên nhân chênh lệch:..................................

II/ Nhận xét đánh giá và kiến nghị:

1-Nhận xét:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng.

- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.

2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:

3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.