Mẫu Bảng chấm công Bảng chấm công ngày làm việc cho nhân viên

Tải về
  • Đánh giá:
    3 25 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 15,5 KB
  • Lượt tải: 45.769
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu Bảng chấm công - Bảng chấm công ngày làm việc cho nhân viên

Bạn cần một bảng chấm công đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự minh bạch, công bằng cho nhân viên dù là nghỉ phép, nghỉ lễ hay nghỉ không lương đều được chấm đầy đủ theo quy định. Chúng tôi xin giới thiệu biểu mẫu này hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc chấm công, tính lương cho nhân viên trong công ty.

TÊN ĐƠN VỊ: ...

Bảng chấm công nhân viên

Tháng.... năm 20.....

STT Họ và tên Chức vụ Ngày trong tháng Tổng cộng Ngày nghỉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nghỉ không lương Nghỉ lễ Nghỉ phép
1                                                                          
2                                                                          
3                                                                          
4                                                                          
5                                                                          
6                                                                          
7                                                                          
8                                                                          
9                                                                          
                                                                           

 Ký hiệu chấm công:

- Ốm, điều dưỡng: Ô
- Con ốm: Cô
- Thai sản: TS
- Tai nạn: T
- Chủ nhật CN
- Nghỉ lễ NL
- Nghỉ bù: NB
- Nghỉ nửa ngày không lương: 1/2K
- Nghỉ không lương: K
- Ngừng việc: N
- Nghỉ phép: P
- Nghỉ nửa ngày tính phép: 1/2P
- Làm nửa ngày công: NN

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Liên kết tải về