Binh pháp Tôn Tử Ebook 36 kế binh pháp Tôn Tử

Tải về
 • Đánh giá:
  (4★ | 72 👨)
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 544,5 KB
 • Lượt xem: 117.738
 • Lượt tải: 117.241
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: định dạng PDF
Giới thiệu

Nguyên tắc chung khi dụng binh tác chiến là khi phải huy động chiến xa nghìn chiếc, xe tải nặng nghìn chiếc, quân đội mười vạn, vận lương đi xa nghìn dặm, thì tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu phương, chi phí đãi khách khứa sứ thần, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí nghìn vàng thì mới có thể cho mười vạn quân xuất chinh được.

Dùng một đạo quân khổng lồ như thế để tác chiến thì đòi hỏi phải thắng nhanh. Nếu kéo dài thời gian, quân đội sẽ mệt mỏi, nhuệ khí sẽ suy giảm; tấn công thành trì sẽ hao hết sức chiến đấu, quân đội tác chiến ở ngoài lâu có thể làm nền tài chính của quốc gia gặp khó khăn. Nếu quân đội mỏi mệt, nhuệ khí suy giảm thì lúc đó cho dù là người tài giỏi sáng suốt đến đâu cũng không thể cứu vãn tình thế được.

Các mục trong bộ Binh pháp tôn tử:

 • Thiên thứ 1: Kế sách
 • Thiên thứ 2: Tác chiến
 • Thiên thứ 3: Mưu công
 • Thiên thứ 4: Quân hình
 • Thiên thứ 5: Binh Thế
 • Thiên thứ 6: Hư thực
 • Thiên thứ 7: Quân tranh
 • Thiên thứ 8: Cửu biến
 • Thiên thứ 9: Hành quân
 • Thiên thứ 10: Địa hình
 • Thiên thứ 11: Cửu địa
 • Thiên thứ 12: Hỏa công
 • Thiên thứ 13: Dùng gián điệp
 • Các loại địa hình chiến đấu
 • 36 kế trong Binh pháp Tôn Tử
 • Phương pháp 4 làm chủ
 • Phân tích chi tiết Tam thập lục Kế trong Binh pháp Tôn Tử
 • Tôn Vũ đã cầm quân bao nhiêu lần?
Liên kết tải về

Link Download chính thức: