Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán lớp 6 có đáp án

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 62 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 367,7 KB
  • Lượt xem: 23.779
  • Lượt tải: 7.281
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Kỳ thi học kỳ 2 sắp đến, Download.com.vn đã tổng hợp gửi đến các bạn Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 bao gồm 5 đề thi cùng gợi ý đáp án chi tiết nhất cho từng đề. Hi vọng rằng với Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán các em học sinh lớp 6 sẽ luyện tập và ôn lại những phần còn chưa nắm chắc để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ sắp tới.

Bộ đề ôn thi giữa học kỳ 2 môn toán lớp 6 năm 2018/2019

ĐỀ SỐ 1

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

HUYỆN THANH OAI

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2015 - 2016

MÔN THI: Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (2,0 điểm) Tính nhanh

a) (42 – 98) – (42 – 12) - 12

b) (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

Câu 2: (2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết:

a) x – 105 : 3 = - 23

b) |x – 8| + 12 = 25

Câu 3: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) \frac{3}{5} + \frac{5}{9}

b) \frac{4}{13} + \frac{-12}{39}

c) \frac{8}{40} + \frac{-36}{45} 

d) \frac{7}{31} + \frac{-9}{39}

Câu 4: (3,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 500, góc xOz = 1200. Vẽ Om là tia phân giác cua góc xOy, On là tia phân giác của góc xOz

a) Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

b) Tính số đo các góc: xOm, xOn, mOn?

Câu 5: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

ĐỀ SỐ 2

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: SỐ HỌC - LỚP 6

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (2,0 điểm). Rút gọn các phân số:

1) \frac{-8}{12}

2) \frac{15}{60}

3) \frac{-16}{72}

4) \frac{35}{14.15}

Câu 2 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính:

1) \frac{5}{12} + \frac{-7}{12}

2) \frac{1}{2} + \frac{-2}{3}

3) \frac{3}{5} - \frac{4}{3} 

4) \frac{-15}{14} * \frac{21}{20}

Câu 3 (3,0 điểm). Tìm x, biết

1) x - \frac{x}{2} = \frac{3}{4}

2) x + \frac{7}{8} = \frac{3}{4}

3) \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} = \frac{-1}{2}

4) \frac{1}{2} - \frac{5}{6} x = \frac{2}{3}

Câu 4 (2,0 điểm)

1) Tính tổng tất cả các phân số có mẫu số là 12 nhỏ hơn  \frac{-1}{12} và lớn hơn \frac{-1}{2}

2) Tính nhanh :  

ĐỀ SỐ 3

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: HÌNH HỌC - LỚP 6

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (2,0 điểm) Trong từng trường hợp sau, không cần vẽ hình hãy cho biết góc xOy là góc vuông, góc nhọn, góc tù hay góc bẹt?

1) xOy = 90º

2) xOy = 110º

3) xOy = 180º

4) xOy = 65º

Câu 2 (3,0 điểm)

1) Vẽ hai góc kề bù aOb và bOc, biết . Tính góc bOc?

2) Vẽ mOn = 110º tia Ok là tia phân giác của góc mOn. Tính góc mOk?

Câu 3 (5,0 điểm)

Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xOy = 35º, xOz = 70º; vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox.

1) Tính góc yOz?

2) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

3) Vẽ tia Oy’ là tia phân giác của góc zOt. Tính xOy, yOy?

ĐỀ SỐ 4

TRƯỜNG THCS TAM HƯNG

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: TOÁN LỚP 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (3,0 điểm): Tính

a) – 47. 69 + 31. (- 47) – (- 155) + 5. (-3)2

b)  

c) 

Bài 2 (3,5 điểm): Tìm x

a) 3 – (17 – x) = 289 – ( 36 + 289)

b) 

c) 

d) \frac{7}{x} < \frac{x}{4} < \frac{10}{x} (với x là số nguyên dương)

Bài 3 (2,5 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng có chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho

a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc yOz?

c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia đối của tia Ox. Tia Oz có là tia phân giác của góc aOy không? Vì sao?

Bài 4 (1,0 điểm):

Cho A = 

Chứng tỏ: \frac{8}{9} > A > \frac{2}{5}

Để tải bộ đề ôn thi giữa học kỳ 2 môn toán lớp 6 và đáp án hãy nhấn Tải về để toàn bộ 5 bộ đề thi.