Bộ đề thi học kì 1 lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra cuối học kì 1 từ lớp 1 đến lớp 5

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 10 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3,1 MB
  • Lượt xem: 31.164
  • Lượt tải: 4.736
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22, gồm nhiều đề thi của các lớp cấp Tiểu học, có bảng ma trận kèm theo. Giúp thầy cô dễ dàng tham khảo ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh của mình, theo đúng chuẩn 4 mức độ của Thông tư 22.

Bộ đề thi học kì 1 cấp Tiểu học

Đồng thời cũng là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, ôn tập và củng cố kiến thức nhằm chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì 1 thật tốt.

Bộ đề thi học kì 1 cấp Tiểu học năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 1

Đề thi học kì 1 lớp 2

Đề thi học kì 1 lớp 3

Đề thi học kì 1 lớp 4

Đề thi học kì 1 lớp 5