Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 có bảng ma trận đề thi

Tải về
  • Đánh giá:
    3 27 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt tải: 7.259
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22 - Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 có bảng ma trận đề thi

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm học 2016 - 2017 là đề thi định kì cuối học kì 1 mới nhất gồm môn Toán, Tiếng Việt có đáp án và bảng ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22 kèm theo giúp các em ôn tập, hệ thống, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho các bài thi học kì 1. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi học kì cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo và tải về trọn bộ đề thi, đáp án.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 có đáp án mới nhất

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Phần I: Trắc nghiệm

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính 10 - 3 là:

A. 10             B. 7                  C. 6

Câu 2: 9 bé hơn số nào sau đây:

A. 8             B. 9                C. 10

Câu 3: Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + .... = 10

A. 2           B. 4                 C. 3

Câu 4: Kết quả của phép tính 9 - 4 - 3 là:

A. 3            B. 1                 C. 2

Câu 5:

Có: 8 quả chanh

Ăn: 2 quả chanh

Còn lại: ...quả chanh?

A. 5            B. 6               C. 4

Phần II: Tự luận

Câu 6: Viết các số 2, 5, 9, 8

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:...........................................................................................

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: .........................................................................................

Câu 7: Tính

 Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 theo TT 22

Câu 8: <, >, =

5 + 3 .... 9                        4 + 6 .... 6 + 2

7 + 2..... 5 +4                   2 + 4 .... 4 + 2

Câu 9: Tính

5 +  = 9                   10 -  = 2

 + 4 = 8                   - 3 = 4

Câu 10: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 theo TT 22

Câu 11: Điền dấu và số thích hợp để được phép tính đúng.

      = 7

Câu 12: Trong hình dưới đây có ... hình vuông?

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 theo TT 22

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 theo TT 22

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

A. Bài kiểm tra đọc:

I. Đọc thành tiếng:

1- Đọc đúng, to, rõ ràng các vần: in, ay, ot, ôn, ông.

2- Đọc các từ ngữ: công viên, chó đốm, xà beng, củ gừng, cây cầu.

3- Đọc câu - đoạn:

Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.

II. Đọc hiểu:

1- Điền vào chỗ trống:

- ng hay ngh: .......ệ sĩ ........ã tư

- en hay ên: mũi t.... con nh....

2- Nối ô chữ cho phù hợp:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 theo TT 22
B. Kiểm tra viết

1- Viết các vần:

ia, im, ung, at.

2- Viết các từ ngữ:

viên phấn, cánh diều, chim cút, nền nhà.

3- Viết đoạn thơ:

bay cao cao vút

chim biến mất rồi

chỉ còn tiếng hót

làm xanh da trời.

ĐÁP ÁN, CÁCH CÁCH CHO ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1

A. KIỂM TRA ĐỌC: (5 điểm)

I. Đọc thành tiếng (3 điểm)

1. Đọc thành tiếng các vần (1điểm)

- Đọc đúng, to, rõ ràng, tốc độ đọc phù hợp: 0,2 điểm/vần

2- Đọc thành tiếng các từ ngữ (1 điểm)

- Đọc đúng, to, rõ ràng, tốc độ đọc phù hợp: 0,2 điểm/ từ ngữ.

3- Đọc câu - đoạn (1điểm)

- Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy: 0,5 điểm/câu

II. Đọc hiểu (2 điểm)

1. Chọn được vần thích hợp điền vào chỗ trống: (1 điểm)

2. Nối được từ đơn giản (1 điểm)

- Mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm/ từ

B. KIỂM TRA VIẾT: (5 điểm)

1- Viết các vần (1 điểm)

- Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,25 điểm/vần

- Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,2 điểm/ vần

2- Viết các từ ngữ (2 điểm)

- Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,25 điểm/vần

- Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,2 điểm/vần

3- Viết câu (2 điểm)

- Viết đúng các từ ngữ trong khổ thơ, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,5 điểm/1 dòng thơ.

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 theo TT 22