Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2 - Có đáp án Đề thi học sinh giỏi môn Toán

Tải về
  • Đánh giá:
    3 75 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 36,5 KB
  • Lượt tải: 12.759
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2 - Có đáp án - Đề thi học sinh giỏi môn Toán

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 2

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

b. 1 +3 + 5 + 7 +9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Bài 2: Tìm x

a. ( x + 1) + ( x + 2) + ( x + 3) = 24

b. x + x + 8 = 24

Bài 3

a. Tìm 2 số có tổng và hiệu đều bằng 95.

b. Tìm 2 số có tích và thương đều bằng 5.

Bài 4: Nhà Hoa có số gà và số thỏ bằng nhau. Tìm số gà và số thỏ nhà Hoa. Biết tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân.

Bài 5: Ba bạn Lan, Mai, Phượng có trồng 3 cây lan, mai, phượng trong vườn trường. Bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả” Hỏi bạn nào đó trồng cây nào?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Liên kết tải về