Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim Đọc Ebook miễn phí

Tải về
  • Đánh giá:
    3 30 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 64.762
  • Lượt tải: 51.767
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Định dạng PRC
Giới thiệu

Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim - Đọc Ebook miễn phí

Tôi cảm ơn vợ tôi, Bonnie, người đã luôn bên tôi trong suốt chặng đường hoàn thành cuốn sách này. Tôi cảm ơn cô ấy vì đã cho phép tôi chia sẻ những câu chuyện của chúng tôi và hơn thế vì cô ấy đã giúp tôi mở rộng hiểu biết và nâng cao khả năng của mình để tôn vinh quan niệm của phái nữ.