Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 582/QĐ-TTg Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn năm 2017

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 9 MB
  • Lượt xem: 4.341
  • Lượt tải: 3.452
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

Cả nước có 20.176 thôn đặc biệt khó khăn, 1.935 xã khu vực III, 2.018 xã khu vực II và 1.313 xã khu vực I của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Chi tiết các xã, thôn đặc biệt khó khăn mời các bạn tải file về máy tham khảo nhé.

Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

Danh sách xã đặc biệt khó khăn năm 2017

Danh sách xã đặc biệt khó khăn năm 2017