Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012 Bài kiểm tra Toán lớp 2

Tải về
  • Đánh giá:
    3 8 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 784 KB
  • Lượt tải: 4.955
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012 - Bài kiểm tra Toán lớp 2

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 2
Thời gian: 40 phút

Đề 1:

1. Viết số:

a. Bốn mươi tám ki-lô-gam:................

b. Năm mươi hai lít:...............

c. Số bé nhất có hai chữ số:.................

d. Số lớn nhất có một chữ số:................

2. Điền dấu >, < , = vào ô trống:

8 + 5.......9 + 6                           10 + 4.........7 + 6

3. Đặt tính rồi tính:

         47 + 36              59 + 7                 68 - 28              87 – 66
............................. ........................... ........................... ........................
............................. ........................... ........................... ........................
............................. ........................... ........................... ........................

4. Những hình nào sau đây là hình tứ giác ?

Hình a và hình c                  Hình a và hình d                 Hình a và hình b

5. Số ?

a.

b. 

6. Một cửa hàng buổi sáng bán 48 kg đường. Buổi chiều của hàng bán ít hơn buổi sáng 7 kg đường. Hỏi buổi chiều của hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Đề 2:

Câu 1:

a. Tính nhẩm:
5 + 6 + 8 =                               50 + 30 =
14 + 6 + 11 =                           7 + 4 + 2 =

b. Đặt tính rồi tính (2 điểm)
68 + 6                  78 + 9                  25 + 46                 37 + 24
.............                ............                  .............                   ............
.............                ............                  .............                   ............
............                 ............                  .............                   ............ 

Câu 2: Khoanh vào đáp án đúng cho mỗi câu sau:
a. 50 cm = ........... dm
A. 5              B. 10              C. 15

b. 7dm + 8dm = ............dm
A. 78             B. 15             C. 2

c. Số bé nhất có 2 chữ số là:
A. 10              B. 11             C. 12

d. Số liền trước của 89 là:
A. 88             B. 90              C. 100

Câu 3: Điền dấu >, < , =
47 + 18 ........ 65 + 8                        35 + 7 ........16 + 25

Câu 4: Thùng thứ nhất có 16l dầu. Thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Câu 5: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng trong hình sau để được: 1 hình chữ nhật và 1 hình tam giác

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Liên kết tải về