Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - Đề 1 Đề kiểm tra Ngữ văn

Tải về
  • Đánh giá:
    3 12 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 180 KB
  • Lượt tải: 738
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - Đề 1 - Đề kiểm tra Ngữ văn

ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 1, LỚP 8

Đề số 1: (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Mỗi câu trắc nghiệm 0, 25 điểm.
Câu tự luận 13 được 2 điểm, câu 14 được 5 điểm.

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (12 câu, 3 điểm, mỗi câu 0,25 điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng

1. Việc đưa yếu tố miêu tả vào văn bản tự sự có tác dụng gì?
A. Giới thiệu nhân vật, sự việc, cốt truyện, tình huống
B. Trình bày diễn biến của sự việc, hành động, nhân vật
C. Làm nổi bật tính chất, mức độ của sự việc, nhân vật, hành động
D. Bày tỏ trực tiếp thái độ cảm xúc của nhân vật và người viết trước sự việc, nhân vật, hành động

2. Văn bản Ôn dịch, thuốc lá thuộc kiểu văn bản nào?
A. Tự sự
B. Biểu cảm
C. Thuyết minh
D. Nghị luận

3. Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp nói quá?
A. Bác đã đi rồi sao Bác ơi?
    Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời.
B. Thân em vừa trắng lại vừa tròn
    Bảy nổi ba chìm với nước non.
C. Bàn tay ta làm nên tất cả
    Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm.
D. Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
    Tựa nhau trông xuống thế gian cười.

4. Từ “Này” trong phần trích: “Này ! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn!” (Lão Hạc) thuộc từ loại nào dưới đây ?
A. Thán từ
B. Quan hệ từ
C. Trợ từ
D. Tình thái từ

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Liên kết tải về