Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Toán - Đề 2 Đề kiểm tra môn Toán

Tải về
  • Đánh giá:
    3 26 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 186 KB
  • Lượt tải: 376
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Toán - Đề 2 - Đề kiểm tra môn Toán

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ I, LỚP 8

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi, chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là số điểm cho các câu ở mỗi ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 6a, 6b, 13a và 13b

Câu 1. Kết quả của phép tính (2x2 - 32) : (x - 4) là
A. 2(x – 4)            B. 2 (x + 4)              C. x + 4             D. x – 4

Câu 2. Với x = 105 thì giá trị của biểu thức x2 - 10x + 25 bằng
A. 1000            B. 10000             C. 1025            D. 10025

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Liên kết tải về