Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 1) Đề kiểm tra môn Sử

Tải về
  • Đánh giá:
    5 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 128 KB
  • Lượt tải: 501
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 1) - Đề kiểm tra môn Sử

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 8

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2đ)

1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất vào năm:
A. 1859
B. 1873
C. 1882
D. 1883

2. Người thay mặt vua Hàm Nghi ra “ Chiếu Cần Vương” là :
A. Hoàng Diệu
B. Hoàng Hoa Thám
C. Tôn Thất Thuyết
D. Nguyễn Thiện Thuật

3. Ngày 5/6/1862, nhà Nguyễn đã kí với Pháp:
A. Hiệp ước Hác măng
B. Hiệp ước Pa tơ nốt
C. Hiệp ước Nhâm Tuất
D. Hiệp ước Giáp Tuất

4. Nhân dân Nam bộ đã tôn Trương Định là:
A. Bình Nam Đại Nguyên Soái
B. Bình Tây Đại Nguyên Soái
C. Bình Định Vương.
D. Bắc Bình Vương

Câu 2: Nối thời gian ở cột A tương ứng với sự kiện ở cột B cho đúng (2đ)

Thời gian (A) Sự kiện (B)
1. 1858  A. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất.
2. 1859  B. Thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng
3. 1873  C. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai
4. 1882  D. Thực dân Pháp đánh chiếm Gia Định

Câu 3: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Vì sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? ( 3đ )

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Liên kết tải về