Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 3 Đề kiểm tra môn Toán lớp 3

Tải về
  • Đánh giá:
    3 368 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 44,5 KB
  • Lượt tải: 34.858
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 3 - Đề kiểm tra môn Toán lớp 3

KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Năm học: 2010 - 2011
MÔN : Toán

Thời gian làm bài: 40 phút

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: (0.5đ).  Số liền sau của 78999 là:
a- 78901                b- 78991                c- 79000                d- 78100

Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?
a- Thứ tư              b- Thứ sáu                c- Thứ năm               d- Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ). 9m 6dm = … cm:
a- 9600cm               b- 96cm                 c- 906cm                 d- 960cm

Câu 4: (0.5đ)
Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là
a- 86cm              b- 43cm              c- 24cm               d- 32cm

Câu 5: (0.5đ) Cạnh hình vuông có chu vi 96cm là
a- 48 cm              b- 8 cm              c- 6 cm             d- 24 cm

Câu 6: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:
a - 35                b- 560                c- 7500               d- 150.

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 đ)
7386 + 9548               6732 – 4528                4635 x 6                6336 : 9
.........................             ........................            ......................         ......................
.........................             ........................            ......................         ......................
.........................             ........................            ......................         .....................

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)
         a/. X x 8 = 2864                                        b/. X : 5 = 1232
………………………….                          ……………………………
………………………….                          ……………………………

Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 13 cm, chiều rộng là 9cm

Câu 4:(2 đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

Câu 5: (0.5đ) An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Liên kết tải về