Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Sóc Trăng môn Toán THPT (2010 - 2011) Sở GD&ĐT Sóc Trăng

Tải về
  • Đánh giá:
    4 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 45,5 KB
  • Lượt tải: 583
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Sóc Trăng môn Toán THPT (2010 - 2011) - Sở GD&ĐT Sóc Trăng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
SÓC TRĂNG

(Đề thi chính thức)

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY 
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN: TOÁN THPT

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 28/11/2010

Bài 1.

a. Tìm số dư trong phép chia 2811 cho 2010

b. Tìm ước nguyên tố lớn nhất và nhỏ nhất của A = 2152 + 3142

Bài 2.

a. Cho đa thức f(x) bậc 3. Biết f(0)=10, f(1)=12, f(2)=4, f(3)=1. Tính f(10). 

b. Cho đa thức f(x) bậc 4, hệ số của bậc cao nhất là 1 và thoả mãn: f(1) = 3; f(3) = 11; f(5) = 27. Tính giá trị A = f(-2) + 7f(6) = ?

Bài 3.

Tính diện tích hình tròn nội tiếp tam giác ABC. Biết AB=4, BC=5, AC=6.

Bài 4. 

Cho dãy số (xn), (n = 1, 2, 3...) xác định bởi: 

Tìm giới hạn của dãy số (xn).

Bài 5.

Giải phương trình: 8x - 7.2x + 6 = 0

Bài 6.

Tìm trên elip một điểm M sao cho MF= 2MF2 trong đó F1, F2 là các tiêu điểm của elip.

Bài 7.

Cho . Tính a2010

Bài 8.

Biết khoảng cách từ A(1;1) đến đường thẳng mx+(2m-1)y-3=0 là 2. Tính m.

Bài 9. 

Cho A(-1;1), B(1;30, C(2;5). Biết rằng tập hợp các điểm M thỏa mãn MA2 + MB2 + MC2 = 40 là đường tròn. Tìm tọa độ tâm và bán kính đường tròn đó.

Bài 10. 

Viên gạch hình vuông có cạnh là 30cm có hoa văn như hình vẽ.

a. Tính diện tích phần được tô. 

b. Tính tỉ lệ phần trăm phần diện tích được tô và diện tích viên gạch.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết