Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra môn Tin học lớp 3 có bảng ma trận đề thi

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 37 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 213,4 KB
  • Lượt xem: 21.516
  • Lượt tải: 8.509
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 bao gồm cả bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22, giúp các em luyện tập thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi. Sau đây mời các em cùng tham khảo:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Nội dung đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm học 2016 - 2017

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3

Ma trận số lượng câu hỏi và điểm đề thi môn Tin học cuối năm học 

Đề thi học kì 2 môn tin học lớp 4

Tương quan giữa lí thuyết và thực hành

 

Số câu

Điểm

Tỉ lệ

Lí thuyết (10')

8

4

40%

Thực hành (25')

2

6

60%

Ma trận phân bố câu hỏi

Đề thi học kì 2 môn tin học lớp 4

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm học 2016 - 2017

A. TRẮC NGHIỆM:(15 phút) - 4 điểm

Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

A.1 Để sao chép màu từ màu có sẵn, thao tác nào sau đây là đúng? (0,5đ) (mức 2)

Đề thi học kì 2 môn tin học lớp 4

A.2 Khi Hoa muốn gõ chữ Ô theo kiểu Telex. Sau khi gõ chữ O, Hoa lại gõ chữ thường o. Vậy Hoa sẽ nhận được kết quả nào? (0,5đ) (mức 2)

A. Chữ hoa Ô       B. Các chữ Oo      C. Chữ oo        D. chữ ÔÔ

A.3 Để gõ được từ đi học theo kiểu Vni, em sẽ phải gõ như thế nào?(0,5đ) (mức 3)

A. d9i hoc5     B. d8i hoc5      C. d7i hoc 4        D. d6i hoc7

A.4 Khi học với phần mềm học toán 3, khi không làm được phép tính em có thể hỏi máy tính bằng cách nháy chuột lên nút nào dưới đây? (0,5đ) (mức 1)

Đề thi học kì 2 môn tin học lớp 4

A.5 Để thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số bằng phần mềm học Toán lớp 3 ta cần thực thực hiện theo thao tác nào dưới đây? (0,5 đ) (mức 2)

Đề thi học kì 2 môn tin học lớp 4

A.6 Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em cần nhấn phím nào trên bàn phím? (0,5đ) (mức 1)

A. F1       B. F2          C. F3          D. F4

A.7 Trong phòng đợi của phần mềm Tidy Up không có đồ vật nào sau đây?(0,5đ) (mức 2)

A. Cái ô       B. Cái áo      C. Tờ báo       D. Cái giường

A.8 Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks? (0,5đ) (mức 1)

Đề thi học kì 2 môn tin học lớp 4

B. THỰC HÀNH: (20 phút) - 6 điểm.

B1: Sử dụng công cụ sao chép màu của phần mềm Paint để sao chép màu từ hình a sang hình b: (3đ) (mức 3)

Đề thi học kì 2 môn tin học lớp 4

T2: Em hãy soạn thảo đoạn văn bản sau: (3đ) (mức 4)

LỜI CỦA THẦY

Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao... 

Tham khảo thêm