Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Bến Tre năm học 2009 - 2010 môn Địa lý - Có đáp án Sở GD&ĐT Bến Tre

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 158 KB
  • Lượt tải: 98
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Bến Tre năm học 2009 - 2010 môn Địa lý - Có đáp án - Sở GD&ĐT Bến Tre

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẾN TRE
(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
CẤP TỈNH - NĂM HỌC 2009-2010

MÔN THI: ĐỊA LÝ
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu 1: (4 điểm)

Dựa vào kiến thức đã học và số liệu (bảng 1):

a) Trình bày chế độ nhiệt và mưa ở Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh.

b) Nêu lên những nhân tố chính dẫn đến sự khác biệt về chế độ nhiệt và mưa ở các địa điểm trên.

Bảng 1: Chế độ nhiệt và mưa ở Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh
Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Bến Tre năm học 2009 - 2010 môn Địa lý

Câu 2: (4 điểm)

Dựa vào kiến thức đã học và Atlat Địa lý Việt Nam:

a) Chứng minh miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có hai đặc điểm tự nhiên cơ bản là: “quan hệ mật thiết với Hoa Nam (Trung Quốc) về cấu trúc địa chất – kiến tạo và chịu tác động mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc".

b) Nêu các thế mạnh và hạn chế trong khai thác, sử dụng tự nhiên của miền.

Câu 3: (4 điểm)

Dựa vào kiến thức đã học và số liệu (bảng 2), hãy phân tích:

a) Sự thay đổi về quy mô và cơ cấu nhóm tuổi của dân số Việt Nam thời kỳ1979 – 2005.

b) Những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta.

Bảng 2: Quy mô và cơ cấu nhóm tuổi của dân số Việt Nam, thời kỳ 1979 - 2005 (Đơn vị: %)
Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Bến Tre năm học 2009 - 2010 môn Địa lý

Câu 4: (5 điểm)

Dựa vào kiến thức đã học và số liệu (bảng 3):

a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta.

b) Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2008.

Bảng 3:Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của nước ta (giá thực tế) (Đơn vị: Ngàn tỷ đồng)
Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Bến Tre năm học 2009 - 2010 môn Địa lý

Câu 5: (3 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam (tờ Nông nghiệp), trình bày tình hình sản xuất và phân bố cây công nghiệp của nước ta.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết