Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS An Hiệp năm 2013 - 2014 Môn: Sinh học

Tải về
  • Đánh giá:
    3 6 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 32 KB
  • Lượt tải: 284
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS An Hiệp năm 2013 - 2014 - Môn: Sinh học

TRƯỜNG THCS AN HIỆP


ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC: 2013 - 2014

MÔN: SINH HỌC


Câu 1: ( 2,5 điểm)

Viết sơ đồ quang hợp và hô hấp? vì sao nói quang hợp và hô hấp là hai quá trình mâu thuẩn nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau?

Câu 2: (2 điểm)

a, Giun dẹp thường ký sinh ở bộ phận nào trong cơ thể người và động vật? vì sao?

b, Để phòng chống giun dẹp ký sinh, cần phải ăn uống, giữ vệ sinh như thế nào cho người và gia súc?

Câu 3: (2,5 điểm)

a. Chứng minh đại não người tiến hóa hơn so với đại não của các động vật khác trong lớp thú?

b. Vì sao luật giao thông qui định khi điều khiển xe moto, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm?

Câu 4: (3 điểm)

Trình bày những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong nguyên phân? Ý nghĩa của quá trình nguyên phân?

Câu 5: (4 điểm)

Cho F1 giao phấn với 3 cây khác, thu được kết quả như sau:
Với cây 1 thu được 6,25% cây thấp, quả vàng
Với cây 2 thu được 75% cây cao quả đỏ và 25% cây cao quả vàng
Với cây 3 thu được 75% cây cao quả đỏ và 25% cây thấp quả đỏ

Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng và các gen nằm trên các NST thường khác nhau. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai cho mỗi trường hợp

Câu 6: (3 điểm)

Ở cá kiếm, gen A qui định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a qui định mắt đỏ.

a, Trong một phép lai giữa cặp cá bố mẹ, người ta thu được 1498 con cá mắt đen, 496 con cá mắt đỏ. Xác định kiểu gen, kiểu hình cặp cá bố mẹ đem lai?

b, Nếu không biết kiểu gen của cá bố mẹ thì chọn cặp cá đem lai có kiểu hình như thế nào để đời con đồng nhất (cùng loại) về kiểu hình? viết sơ đồ lai minh họa.

Câu 7: (3 điểm)

Một hợp tử của một loài sinh vật, sau 7 đợt nguyên phân liên tiếp, môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 1016 nhiễm sắc thể đơn.

a. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài?

b. Xác đinh số tế bào con hình thành sau quá trình nguyên phân trên?

c. Tổng số NST trong các tế bào con là bao nhiêu.

Download tài liệu để xem chi tiết.