Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 - Trường tiểu học Định Tiến (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi Toán

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 50 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 46 KB
  • Lượt xem: 22.397
  • Lượt tải: 18.736
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 - Trường tiểu học Định Tiến (có đáp án) - Đề thi học sinh giỏi Toán

Phòng GD - ĐT Yên Định
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH TIẾN
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI - LỚP 1
Môn : Toán
Thời gian: 90 phút

Câu 1: (3 điểm) Đặt tính rồi tính
74 + 21       43- 23         98 - 8
8 + 31        87 - 53        52 - 40

Câu 2: (4 điểm)
Điền số thích hợp vào ô trống.
72 + ....  =79         20 + .... = 60 -20
88 - .... = 84         ..... - 30 = 10 + 40

Câu 3: (4 điểm)
a, Trả lời câu hỏi: Hôm nay là thứ Hai, hôm qua là thứ mấy ? Ngày mai là thứ mấy?
b, Sắp xếp dãy số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.
28 , 43, 34, 47
18, 81, 48, 38

Câu 4: (5 điểm)
Nam có số sách ít hơn 4 quyển nhưng nếu thêm 2 quyển thì số sách của Nam sẽ nhiều hơn 4 quyển. Hỏi Nam có bao nhiêu quyển sách.?

Câu 5: (4 điểm)
Cho hình vẽ và các điểm ký hiệu như sau:


Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a, Hình vẽ bên là hình gì?
b, Những điểm nào ở trong hình?
c, Những điểm nào ở ngoài hình?
(Học sinh không phải vẽ hình, chỉ trả lời câu hỏi)

Download tài liệu để xem thêm chi tiết