Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 12 năm 2012 môn Địa lý Sở GD&ĐT Cà Mau

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 45,5 KB
  • Lượt tải: 81
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 12 năm 2012 môn Địa lý - Sở GD&ĐT Cà Mau

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH CÀ MAU

 


(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2011-2012

MÔN: ĐỊA LÝ

(Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 13/11/2011


Câu 1
(4 điểm)

Hãy trình bày chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả của nó. Nếu Trái Đất không chuyển động quanh trục mà chỉ chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời thì có hiện tượng gì xảy ra trên Trái Đất?

Câu 2 (3 điểm)

Nêu các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.

Câu 3 (3 điểm)

Cho bảng số liệu sau: Sự biến động diện tích rừng qua một số năm

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 12 năm 2012 môn Địa lý

a) Vẽ biểu đồ thể hiện số biến động về tổng diện tích rừng, diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng trồng của nước ta qua các năm trên.

b) Qua biểu đồ rút ra nhận xét và giải thích sự phát triển đó.

Câu 4 (3 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích sự phân hóa đa dạng của địa hình đồi núi nước ta.

Câu 5 (4 điểm)

a) Cho bảng số liệu sau: Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 12 năm 2012 môn Địa lý

Hãy nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân.

b) Cho bảng số liệu sau: Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 12 năm 2012 môn Địa lý

Hãy so sánh, nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên. Giải thích nguyên nhân.

Câu 6 (3 điểm)

a) Hãy nêu các thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồng bằng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

b) Chứng minh khí hậu, thủy văn nước ta có sự phân hóa đa dạng.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết