Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Địa lí Sở GD&ĐT Long An

Tải về
  • Đánh giá:
    1 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 58 KB
  • Lượt tải: 463
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Địa lí - Sở GD&ĐT Long An

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2O10 – 2011
Môn thi: ĐỊA LÍ

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 07/04/2011

Câu 1: (3 điểm)

a. Tại sao có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất?

b. Vào ngày 22 tháng 6, độ dài ngày, đêm diễn ra như thế nào trên Trái Đất ở các vị trí: Xích đạo, Chí tuyến, Vòng cực và Cực?

Câu 2: (1 điểm)

Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN.

Câu 3: (2 điểm)

a. Tính chất đa dạng và thất thường của khí hậu nước ta được thể hiện như thế nào?

b. Trình bày sự khác nhau về thời tiết và khí hậu ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ trong mùa gió đông bắc.

Câu 4: (2 điểm)

a. Chứng minh rằng miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có tài nguyên phong phú, đa dạng.

b. Cần phải làm gì để bảo vệ môi trường tự nhiên và phát triển kinh tế bền vững ở miền này?

Câu 5: (4 điểm)

Trình bày và giải thích về sự phân bố dân cư ở nước ta.

Câu 6: (4 điểm)

Cho bảng số liệu sau: Số lượng đàn gia súc, gia cầm

Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Địa lí

a. Tính chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm ở nước ta qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002 (năm 1990 = 100,0 %) và vẽ biểu đồ đường thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002.

b. Qua bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét và giải thích tại sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng? Tại sao đàn trâu không tăng?

Câu 7: (4 điểm)

Cho biết vì sao vùng Đông Nam Bộ có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.