Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 năm 2012 - 2013 tỉnh Gia Lai Môn: Toán, Ngữ Văn, Hóa, Sinh - Có đáp án

Tải về
  • Đánh giá:
    3 17 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,9 MB
  • Lượt tải: 4.104
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 năm 2012 - 2013 tỉnh Gia Lai - Môn: Toán, Ngữ Văn, Hóa, Sinh - Có đáp án

SỞ GIÁODỤC VÀ ĐÀOTẠO
GIA LAI

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Lớp 12 - Hệ Giáo dục phổ thông
Năm học 2012-2013

ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂN (Thời gian: 120 phút)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (5,0 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập (1945), Hồ Chí Minh đã bác bỏ luận điệu xảo trá của thực dân Pháp. Luận điệu ấy là gì? Hồ Chủ Tịch đã bác bỏ như thế nào?

Câu 2. (3 điểm)

Con người không cảm nhận được bóng tối sẽ không bao giờ tìm thấy ánh sáng.

Anh/chị hãy viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến trên.

II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc 3.b)

Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn

Phân tích đoạn thơ sau trong bài Tràng giang của nhà thơ Huy Cận:

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót,
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

(Ngữ văn 11, tập 2, CT chuẩn, trang 29)

Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao

Phân tích đoạn thơ sau trong bài Tương tư của Nguyễn Bính:

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của trời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này.
Ngày qua ngày lại qua ngày
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng...

(Ngữ văn 11, tập 2, CT Nâng cao, trang 55)

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.