Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Kim Đồng môn Ngữ văn Năm học 2011 - 2012

Tải về
  • Đánh giá:
    2 46 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 74 KB
  • Lượt tải: 2.666
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Kim Đồng môn Ngữ văn - Năm học 2011 - 2012

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012

MÔN THI: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài:
 45 phút (không kể thời gian giao đề)

NGỮ VĂN LỚP 9

Câu 1: (3 điểm)

Hãy phân tích hiệu quả diễn đạt của trật tự từ trong những câu in đậm của bài thơ “Chạy giặc“

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây
Một bàn cờ thế phút sa tay
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy
Mất ổ đàn chim dáo dát bay

(Trích bài thơ: “Chạy Tây” – Nguyễn Đình Chiểu)

Câu 2: (7 điểm) Viết bài văn nghị luận ngắn nói về tình yêu quê hương trong đó có sử dụng các yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả và lựa chọn cách sắp xếp trật tự từ để nâng cao hệu quả trong diễn đạt.

NGỮ VĂN LỚP 8

Câu 1: (2 điểm)

Hoàn chỉnh sơ đồ khái quát về văn học Việt Nam

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Kim Đồng tỉnh Bà Rịa môn Ngữ văn

Câu 2: (2 điểm)

Đọc kỹ đọan văn sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

Trần Đăng Khoa rất biết yêu thương. Em thương bác đẩy xe bò “mồ hôi ướt lưng, căng sợi dây thừng” chở vôi cát về xây trường học và mời bác về nhà mình. Em thương thầy giáo một hôm trời mưa bị ngã cho nên dân làng bèn đắp lại đường.

(Xuân Diệu)

a. Xác định chủ đề của đoạn văn trên?.

b. Cho biết cách trình bày nội dung của đoạn văn và giải thích?.

NGỮ VĂN LỚP 7

Câu 1: (3 điểm) Hoàn chỉnh sơ đồ sau:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Kim Đồng tỉnh Bà Rịa môn Ngữ văn

Câu 2: Xác định và phân tích biện pháp tu từ của câu ca dao sau:

“Trâu ơi, ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây, trâu đấy ai mà quản công”

NGỮ VĂN LỚP 6

Câu 1: (3 điểm)

a/ Đọc bài ca dao sau xác định số tiếng và số từ? (học sinh chỉ rõ các tiếng và các từ).

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

* Tiếng : ………………………………………………………………………………………

* Từ:…………………………………………………………………………………………

b/ Tìm tính từ có trong bài ca dao trên.

c/ Từ trái nghĩa với từ “đẹp” là:

Câu 2: (7 điểm)

Năm học này em được vào lớp 6, hãy viết một bài văn ngắn nêu cảm nghĩ của em khi bước vào ngôi trường mới?.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.