Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 6 Có đáp án

Tải về
  • Đánh giá:
    4 6 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 182 KB
  • Lượt tải: 264
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 6 - Có đáp án

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỨC THỌ

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN - LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1:

Tính (ghi kết quả dưới dạng phân số tối giản) giá trị của các biểu thức:

Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 6

Câu 2:

Tìm x biết:

Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 6

Câu 3:

Lớp 6A có 45 học sinh. Trong đợt tổng kết cuối năm, số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp; số học sinh khá chiếm 2/5 số học sinh còn lại. Tính số học sinh trung bình của lớp 6A. Biết rằng không có học sinh nào xếp loại yếu, kém.

Câu 4:

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 40o; xOz = 80o

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOy không, vì sao?

c) Vẽ tia Ot sao cho góc xOy = 2/3 góc xOt. Tính số đo của góc xOt.

Bài 5:

Tìm n thuộc Z để tích hai phân số  (với n # 1) và n/9 có giá trị là số nguyên?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.