Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 1 - Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang Năm học 2012 - 2013

Tải về
  • Đánh giá:
    4 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 288 KB
  • Lượt tải: 1.100
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi khảo sát chất lượng Lớp 1 - Trường TH Xuân Hương tỉnh Bắc Giang - Năm học 2012 - 2013

TRƯỜNG TIỂU HỌC
XUÂN HƯƠNG 1

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 1
NĂM HỌC 2012 - 2013

Thời gian làm bài: 20 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tiếng nào có âm u?
A. thu
B. thư
C. thi

Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Dấu của phép tính 6 < 7 là:
A. <              B. >               C. =

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Nối cột A với cột B để được từ có nghĩa

A B
Rổ kho

Câu 2: Điền dấu thích  hợp vào chỗ trống <, >, = ?

a. 8 …6               b. 4 … 4

c. 7… 8               d. 9 … 6

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.