Đề thi nghề THPT tỉnh Đăk Nông năm 2010 - 2011 môn Kỹ thuật làm vườn Sở GD&ĐT Đăk Nông

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 86 KB
  • Lượt tải: 208
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi nghề THPT tỉnh Đăk Nông năm 2010 - 2011 môn Kỹ thuật làm vườn - Sở GD&ĐT Đăk Nông

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐẮK NÔNG
(Đề thi chính thức)

KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2010-2011
CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Ngày thi: 30/10/2010

MÔN THI: KỸ THUẬT LÀM VƯỜN
PHẦN: LÝ THUYẾT
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu 1: (3 điểm)

Khi nhân giống bằng hạt cần chú ý những điểm nào?

Câu 2: (4 điểm)

Trình bày quy trình kĩ thuật nuôi cấy mô ở thực vật?

Câu 3: (3 điểm)

Nêu vai trò, giá trị kinh tế của cây rau mang lại cho con người?


PHẦN: THỰC HÀNH
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Thí sinh được chọn 1 trong 4 đề sau
--------------------------------------------------------------------------------

Đề 1: (10 điểm)

Hãy thực hiện thao tác ghép mắt cửa sổ?

Đề 2: (10 điểm)

Hãy thực hiện thao tác chăm sóc rau sau khi trồng?

Đề 3: (10 điểm)

Hãy thực hiện thao tác trồng cam?

Đề 4: (10 điểm)

Hãy thực hiện thao tác kĩ thuật gieo hạt trong bầu?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết