Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Tải về
Giới thiệu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án - Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỪA THIÊN HUẾ

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012-2013

MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Khóa ngày: 24/6/2012

Bài 1: (2,0 điểm)

a) Cho biểu thức: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2012 - 2013 môn Toán. Chứng tỏ: C = √3

b) Giải phương trình: 

Bài 2: (2,0 điểm)

Cho hàm số y = x2 có đồ thị (P) và đường thẳng (d) đi qua điểm M (1;2) có hệ số góc k # 0.

a/ Chứng minh rằng với mọi giá trị k # 0. đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.

b/ Gọi xA và xB là hoành độ của hai điểm A và B.Chứng minh rằng: xA + xB - xA.xB - 2 = 0

Bài 3: (2,0 điểm)

a/ Một xe lửa đi từ ga A đến ga B. Sau đó 1 giờ 40 phút, một xe lửa khác đi từ ga A đến ga B với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe lửa thứ nhất là 5 km/h. Hai xe lửa gặp nhau tại một ga cách ga B 300 km. Tìm vận tốc của mỗi xe, biết rằng quãng đường sắt từ ga A đến ga B dài 645 km.

b/ Giải hệ phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2012 - 2013 môn Toán

Bài 4: (3,0 điểm)

Cho nửa đường tròn (O) đường kính BC. Lấy điểm A trên tia đối của tia CB.Kẻ tiếp tuyến AF với nửa đường tròn (O) (F là tiếp điểm), tia AF cắt tia tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn (O) tại D (tia tiếp tuyến Bx nằm trong nửa mặt phẳng bờ BC chứa nửa đường tròn (O)). Gọi H là giao điểm của BF với DO; K là giao điểm thứ hai của DC với nửa đường tròn (O).

a/ Chứng minh rằng: AO.AB = AF.AD.

b/ Chứng minh tứ giác KHOC nội tiếp.

c/ Kẻ OM vuông góc BC (M thuộc đoạn thẳng AD). Chứng minh 

Bài 5: (1,0 điểm)

Cho hình chử nhật OABC, góc COB = 30o.Gọi CH là đường cao của tam giác COB, CH = 20 cm. Khi hình chữ nhật OABC quay một vòng quanh cạnh OC cố định ta được một hình trụ, khi đó tam giác OHC tạo thành hình (H).Tính thể tích của phần hình trụ nằm bên ngoài hình (H). (Cho π2 ~ 3,1416)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2012 - 2013 môn Toán

Download tài liệu để xem thêm chi tiết