Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 18 năm 2016 - 2017 Đề thi giải Toán qua mạng lớp 5 có đáp án

Tải về
  • Đánh giá:
    (2★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 223,3 KB
  • Lượt tải: 582
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 18 năm 2016 - 2017, có đáp án đi kèm. Giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết:

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 16 năm 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 18 năm 2016 - 2017 có đáp án

Bài 1: Cuộc đua cún cưng

1. Một đồng hồ treo tường cứ sau đúng một ngày lại bị chạy chậm 8 phút. Hôm qua Việt chỉnh để đồng hồ chỉ giờ đúng là 10 giờ 5 phút. Hôm nay giờ đúng là 10 giờ 5 phút thì đồng hồ đó chỉ thời gian là:

A. 10 giờ 13 phút
B. 9 giờ 57 phút
C. 10 giờ 40 phút
D. 9 giờ 40 phút

2. Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 135 cm2, chiều cao 5cm và chiều dài hơn chiều rộng 1,5cm. Thể tích hình hộp chữ nhật đó là ...cm3

3. Tính giá trị của biểu thức:

(236,4 x 10,2 - 46,25 : 0,5) x (24,1 x 4 - 48,2 : 0,5) = ....

4. 3 phút 40 giây x 6 + 3,4 phút x 5 - 120 giây = ... phút

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

A. 35,4
B. 25,4
C. 27
D. 37

5.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5 có đáp án

A. 8,8
B. 15,072
C. 27,632
D. 4,8

6.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5 có đáp án

A. 78,5 cm2
B. 314 cm2
C. 942 cm2
D. 235,5 cm2

7. Có bao nhiêu số chẵn có ba chữ số mà chữ số hàng trăm của mỗi số đều là số lẻ?

Trả lời: Các số thỏa mãn đề bài là ...

8.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5 có đáp án

A. 180 cm2
B. 150 cm2
C. 134 cm2
D. 155 cm2

9.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5 có đáp án

10. Người ta viết liên tiếp nhóm chữ cái VIOLYMPICCAPTINH thành dãy chữ VIOLYMPICCAPTINHVIOLYMPICCAPTINH ... lần lượt bằng 3 loại màu mực xanh, đỏ và tím, mỗi chữ cái một màu bắt đầu từ chữ V màu xanh. Vậy chữ cái thứ 2003 là ...

A. Chữ L màu tím
B. Chữ L màu đỏ
C. Chữ O màu đỏ
D. Chữ O màu tím

Bài 2: Đừng để điểm rơi

1. Một lớp có 2 lần số học sinh nam bằng 3 lần số học sinh nữ. Biết số học sinh của lớp đó là một trong các số: 48, 36, 45, 32. Số học sinh của lớp đó là ... học sinh.

2. Một người may 4 chiếc quần cùng loại hết 3 giờ, may 3 cái áo cùng loại hết 5 giờ 12 phút. Vậy trung bình may một bộ quần áo (gồm một chiếc quần và một chiếc áo như thế) mất khoảng thời gian là:

A. 2 giờ 36 phút
B. 2 giờ 44 phút
C. 2 giờ 29 phút
D. 2 giờ 3 phút

3.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5 có đáp án

4. Một lớp học dạng hình hộp chữ nhật có kích thước mặt bên trong là chiều dài 8m, chiều rộng 6m và chiều cao 4,5m. Trong lớp học, người ta quét sơn các mặt xung quanh lớp màu xanh, trần lớp học màu trắng. Biết tổng diện tích của các cửa lớp học là 8,5m2. Diện tích quét sơn màu xanh và màu trắng là ...m2.

5. Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân, một học sinh đã sơ suất quên dấu phẩy của số thập phân nên kết quả tìm được là 2220. Tìm số tự nhiên ban đầu biết tổng đúng là 223,17.

Trả lời: Số phải tìm là ...

6. Ba xe oto chở 81 học sinh đi tham quan. Biết rằng 3/4 số học sinh ngồi trên xe thứ nhất bằng 2/3 số học sinh ngồi trên xe thứ hai và bằng 3/5 số học sinh ngồi trên xe thứ ba. Vậy xe thứ hai chở ... học sinh.

7. Tổng của hai số là 44. Nếu gấp số thứ nhất lên 6 lần và giữ nguyên số thứ hai thì được tổng mới là 147. Tìm số thứ hai.
Trả lời: Số thứ hai là ...

8.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5 có đáp án

9.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5 có đáp án

10.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5 có đáp án

Bài 3

1. Tích của 5 số tự nhiên liên tiếp có tận cùng là chữ số ...

2. Một can to chứa đầy 5,5l dầu, một can nhỏ chứa đầy 3,5l dầu. Vậy 3 can to và 8 can nhỏ như thế chứa tất cả ...l dầu.

3. Biết x là số tự nhiên lẻ và 6,84 : 5,7 < x < 14,72 : 3,2. Giá trị của x là ...

4. 1 chiếc túi đựng hai loại bi xanh và bi đỏ. Biết rằng 75% số bi trong túi đó là bi xanh và có 6 viên bi đỏ. Số bi xanh là ... viên.

5. Năm 2017 tổng số tuổi của hai mẹ con bằng 53 tuổi. Trước đây 4 năm, tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ, vậy con sinh năm ...

6. Một hộp bánh cân nặng 600g gồm 20 chiếc bánh cùng loại. Người ta lấy bớt một số bánh ở trong hộp để chỉ còn lại 12 chiếc bánh thì hộp bánh cân nặng 450g. Vậy vỏ hộp bánh cân nặng ....g

7. Một hình lập phương có tổng độ dài các cạnh là 108 cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là ....cm2

8. Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 6 mà chỉ gồm các chữ số 0 và 1 là ...

9. Cho tam giác ABC có diện tích bằng 48cm2, M là trung điểm của đoạn thẳng AB, N là trung điểm của đoạn thẳng BM, Q là trung điểm của đoạn thẳng AC, P là trung điểm của đoạn thẳng QC. Diện tích tứ giác MNPQ là ...cm2

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 18

Bài 1: Cuộc đua cún cưng

Câu 1: B                  Câu 6: D

Câu 2: 225               Câu 7: 250

Câu 3: 0                  Câu 8: C

Câu 4: 37                Câu 9: 1275

Câu 5: A                 Câu 10: C

Bài 2: Đừng để điểm rơi

Câu 1: 45           Câu 6: 27

Câu 2: C             Câu 7: 23,4

Câu 3: 40           Câu 8: 3/2

Câu 4: 165,5      Câu 9: 2047/2048

Câu 5: 203         Câu 10: 324

Bài 3:

Câu 1: 0              Câu 6: 225

Câu 2: 44,5          Câu 7: 46656

Câu 3: 3              Câu 8: 1111110

Câu 4: 18            Câu 9: 15

Câu 5: 2003