Đơn xin chuyển trường Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT

Tải về
 • Đánh giá:
  3 35 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 144,2 KB
 • Lượt tải: 18.564
 • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đơn xin chuyển trường

Đơn xin chuyển trường là mẫu đơn của quý phụ huynh và học sinh gửi đến cấp Hiệu trưởng các trường đang học và trường xin chuyển đến để trình bày về nguyện vọng xin chuyển trường của mình.

Đơn xin chuyển trường được dùng trong các trường hợp học sinh cần phải chuyển địa điểm học tập do gia đình chuyển địa điểm sinh sống hoặc vì những lý do khác. Đơn xin chuyển trường bao gồm cả mẫu cho bậc Tiểu học, THCS, THPT trong và ngoài tỉnh. Mời quý phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết các mẫu đơn xin chuyển trường dưới đây.

Khi xin chuyển trường ngoài mẫu đơn xin chuyển trường quý phụ huynh và các em học sinh cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ kèm theo như: Giấy khai sinh, học bạ, giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp, hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến và các giấy tờ khác (giấy trúng tuyển, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học..) để nộp cho Ban Giám hiệu nơi trường học muốn xin chuyển đến.

Các bậc phụ huynh cần lưu ý khi làm đơn xin chuyển trường cho con em mình, sẽ có mẫu đơn xin chuyển trường trong cùng tỉnh và khác tỉnh, vì vậy các bậc phụ huynh lưu ý chọn và tải về mẫu đơn xin chuyển trường chính xác nhất.

Dưới đây là 05 mẫu đơn xin chuyển trường thuộc 3 cấp học cơ bản để quý phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo.

Đơn xin chuyển trường cấp Tiểu học

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học)

Kính gửi:

- Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ..........................................................................
- Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ..........................................................................
- Hiệu trưởng trường: .................................................................................
- Hiệu trưởng trường: .................................................................................

Tôi tên là: .................................................................. Hiện ngụ tại: ...............................................................

Là phụ huynh của em ............................................... Sinh năm ...........  là học sinh lớp năm học thuộc trường ....................................................................

Kết quả cuối năm: ..................... Học lực: .......................... Hạnh kiểm: .....................................

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ............................................................................. và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ....................................... cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ............ năm học .................... tại trường .......................................................... thuộc huyện .................................... tỉnh: ............................................

Lý do: .............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

Hồ sơ đính kèm:

 • Học bạ
 • Khai sinh

................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Người làm đơn

 

 Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường

 

(Nơi chuyển đến)

Ý kiến Hiệu Trưởng trường

 

(Nơi đang học) 

Đơn xin chuyển trường cấp THCS

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS cùng tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------- 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

 Kính gửi:

- Hiệu trưởng Trường (đi).....................................
- Hiệu trưởng Trường (đến)..................................

Phụ huynh của học sinh ……………………… Sinh ngày:.……………….. Tôi tên là: …………………........…………………

Đang học lớp ………...................….. Năm học: 20…..-20….. tại trường …….................

Thuộc huyện ………….....................……………… Tỉnh ………………............................

Nay xin chuyển đến học lớp ....................... Năm học: 20.....- 20..... tại trường .............

Thuộc huyện ...................... Tỉnh ...............

Lý do: .......................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….
Ký tên                   

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau: 

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) ..............................
- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) ...........................
- Hiệu trưởng Trường (đi) ............................................................
- Hiệu trưởng Trường (đến) .........................................................

Tôi tên là: ....................... là phụ huynh của học sinh ........................

Sinh ngày: ......................... Đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường ...........................thuộc Huyện .............. Tỉnh ............

Nay xin chuyển đến học lớp năm học: 20.....-20..... tại trường ......................... thuộc Huyện .................... Tỉnh ..........

Lý do: ................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

......, ngày ..... tháng ...... năm 20....
Ký tên                      

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của Trường và Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Đơn xin chuyển trường cấp THPT - PTTH

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT cùng tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo ..............................
- Hiệu trưởng trường (đi) ...............................
- Hiệu trưởng trường (đến) ............................

Tôi tên là: ................................ phụ huynh của học sinh ..............................
Sinh ngày ......../......../............ đang học lớp ........ năm học: 20.....-20..... tại trường .............................. thuộc huyện .......................... tỉnh ..................................

Nay xin chuyển đến học lớp ............ năm học: 20..... - 20..... tại trường .................. thuộc huyện ..................... tỉnh ...................

Lý do: ..........................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

......., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Ký tên                      

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)
- Hiệu trưởng trường (đi)
- Hiệu trưởng trường (đến)

Tôi tên là: ............................... phụ huynh của học sinh ....................... Sinh ngày ...../...../.......... đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường .................................... thuộc huyện .......................tỉnh ..........................

Nay xin chuyển đến học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường ......................thuộc huyện tỉnh ...................

Lý do: ...............................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Ký tên                      

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.