Mẫu Đơn xin học thêm Mẫu đơn đăng ký học thêm

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 45 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 318,2 KB
  • Lượt xem: 72.014
  • Lượt tải: 6.151
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đơn xin học thêm là mẫu đơn phổ biến dành cho các bậc phụ huynh khi muốn đăng ký học thêm những môn còn yếu cho con em mình. Mẫu đơn xin học thêm được viết và nộp lên nhà trường để nhà trường theo dõi và sắp xếp lớp học phù hợp với năng lực, trình độ của từng em học sinh.

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn xin học thêm dùng trong trường hợp bạn đang muốn viết đơn xin học cuối buổi hay đăng ký cho con em mình học thêm môn học còn yếu tại trường ngoài giờ học chính thức. Dưới đây là mẫu đơn xin học thêm mời quý phụ huynh và các em cùng tải về điền đầy đủ thông tin và gửi lên nhà trường để đăng ký học thêm nhé!

Mẫu 1: Đơn xin học thêm theo môn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

ĐƠN XIN HỌC THÊM

                     Kính gửi: Ban giám hiệu trường...............................................................

Tôi là:....................................................., là phụ huynh của học sinh ................................................... hiện đang học lớp.............................của trường.

Tôi viết đơn này xin được trình bày với ban giám hiệu nhà trường một việc như sau:

Hiện nay con tôi đang học tại lớp...................................................., nhưng lực học của cháu còn yếu. Vậy tôi viết đơn này xin được đề nghị với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho cháu được học phụ đạo thêm các môn..................................., để bổ sung những kiến thức còn yếu, vào các buổi chiều trong tuần. Nếu được như vậy tôi xin cam đoan:

- Nhắc nhở con đi học đúng giờ.

- Đóng góp đủ số tiền học theo quy định.

- Cộng đồng trách nhiệm với nhà trường để giáo dục con.

- Tôi xin chân thành cảm ơn.

  ............, ngày.........tháng..........năm..........

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 2: Đơn xin học thêm cuối buổi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
----------------------

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC THÊM BUỔI

                             Kính gửi: Ban giám hiệu trường....................

Tôi em là: ...............................................................................................................

Hiện đang học tại lớp ............ của trường.

Em viết đơn này xin được trình bày với ban giám hiệu nhà trường một việc như sau:

Hiện nay em đang học tại lớp ......(Phân hiệu....) nhưng lực học của em còn yếu. Vậy em viết đơn này xin được đề nghị với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho em được học phụ đạo thêm các môn: ...................................................... Để bổ sung những kiến thức còn yếu của mình vào các buổi chiều trong tuần theo kế hoạch của nhà trường. Nếu được như vậy em xin cam đoan:

- Đi học đúng giờ.

- Đóng góp đủ số tiền theo quy định.

- Học bài và làm bài đầy đủ, tam gia thực hiện quy chế và nội quy nhà trường lớp tốt.

Em xin chân thành cảm ơn!

 

Ý kiến phụ huynh

........, ngày...tháng...năm.....

Người viết đơn


(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 3: Đơn đăng ký học thêm trong nhà trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ
Học thêm trong nhà trường

                        Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS……………………

Em tên là: ……………………………….. ….. Học sinh lớp: …………….......

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………….........

Số điện thoại gia đình:……………………………………………………...........

Sau khi nghiên cứu Thông báo của Hiệu trưởng về tổ chức các lớp dạy thêm, học thêm tại nhà trường, em có nguyện vọng được tham gia học thêm trong nhà trường với các bộ môn: …………………………………………..................................

Nếu được Hiệu trưởng cho phép tham gia học thêm tại trường, em xin cam kết học tập chuyên cần, đóng học phí đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm của nhà trường đã ban hành./.

Xác nhận của CMHS/ người giám hộ

(ký và ghi rõ họ, tên)

Học sinh đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)