Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên Mẫu giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu tiên

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 94,8 KB
  • Lượt xem: 509
  • Lượt tải: 343
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên - Mẫu giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu tiên

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên được chúng tôi tổng hợp chi tiết chính xác và đăng tải ngay sau đây.

Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên là mẫu đơn được cá nhân lập ra và được gửi lên các cấp có thẩm quyền xem xét và xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên lập. Sau đây là nội dung chi tiết mời bạn đọc cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

  

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

 Kính gửi: …………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Tôi tên: ……………………………………

Ngày tháng năm sinh........... Nơi sinh: ……

Hiện đang công tác tại: (ghi rõ tên cơ quan, địa chỉ cụ thể: ấp, thông, xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành

……………………………………………………

…………………………………………………

Nay Tôi viết đơn này kính xin các cấp có thẩm quyền xác nhận tôi thuộc diện ưu tiên để bổ sung hồ sơ dự thi sau đại học.

1. Đối tượng ưu tiên:

Bản thân là: Thương binh, bệnh binh  Anh hùng LLVT, LĐ Dân tộc thiểu số 

(đánh dấu X vào một trong các đối tượng nêu trên, kèm theo giấy tờ minh chứng)

- Nếu là Thương binh hay Anh hùng thì phải nộp kèm 2 bản sao có công chứng giấy chứng nhận của phòng LĐTBXH

- Nếu là dân tộc thiểu số thì bắt buộc phải nộp kèm 1 bản sao giấy khai sinh

2. Đối tượng đang công tác liên tục từ năm …….. đến nay (hơn 2 năm) tại xã thuộc

Vùng cao  Miền núi  Hải đảo   Vùng sâu 

(đánh dấu X vào một trong các đối tượng nêu trên)

Thí sinh phải nộp kèm bản sao quyết định tiếp nhận công tác của cấp có thẩm quyền

  ……., ngày … tháng … năm 20…

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

Đương sự đã và đang công tác tại
Cơ quan từ năm ………... đến nay.

 

Người viết đơn