Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mẫu 04a/ĐK đi kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất khi bạn muốn được chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất mình đang ở hoặc đang sở hữu. Xem thêm các thông tin về Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đây

Mẫu hợp đồng giao nhận thâu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình Mẫu hợp đồng giao nhận thâu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình

Mẫu hợp đồng giao nhận thâu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 379

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị) Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 401

Mẫu đơn xin thuê đất Mẫu đơn xin thuê đất

Mẫu đơn xin thuê đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 448
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất