Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mẫu 04a/ĐK đi kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất khi bạn muốn được chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất mình đang ở hoặc đang sở hữu. Xem thêm các thông tin về Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đây

Biểu mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng Biểu mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng Biểu mẫu hành chính

Biểu mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.467

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng Mẫu biên bản vi phạm xây dựng

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 107
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất