Đơn xin xác nhận tạm trú Thủ tục đăng ký tạm trú

 • Xếp hạng: (40 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 60,3 KB
 • Ngày Update: 10/01/2017
 • Lượt Download: 37.764

Dưới đây là mẫu đơn xin xác nhận tạm trú theo Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú. Xem thêm các thông tin về Đơn xin xác nhận tạm trú tại đây

Thủ tục vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm Thủ tục vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm

Thủ tục vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

Mẫu sổ theo dõi nhân viên ra vào công ty Mẫu sổ theo dõi nhân viên ra vào công ty Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Mẫu sổ theo dõi nhân viên ra vào công ty
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 394
Xem thêm Thủ tục hành chính