Đơn xin xác nhận tạm trú Thủ tục đăng ký tạm trú

 • Xếp hạng: (40 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 60,3 KB
 • Ngày Update: 10/01/2017
 • Lượt Download: 38.067

Dưới đây là mẫu đơn xin xác nhận tạm trú theo Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú. Xem thêm các thông tin về Đơn xin xác nhận tạm trú tại đây

Đơn xin chuyển Đảng chính thức Đơn xin chuyển Đảng chính thức Mẫu đơn xin chuyển Đảng chính thức

Đơn xin chuyển Đảng chính thức
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Phiếu đánh giá phân loại viên chức năm 2017 mới nhất Phiếu đánh giá phân loại viên chức năm 2017 mới nhất Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức

Phiếu đánh giá phân loại viên chức năm 2017 mới nhất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72
Xem thêm Thủ tục hành chính