Đơn xin xác nhận tạm trú Thủ tục đăng ký tạm trú

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Đơn xin xác nhận tạm trú chính:

Link download Đơn xin xác nhận tạm trú dự phòng

 • Xếp hạng: (40 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 60,3 KB
 • Ngày Update: 10/01/2017
 • Lượt Download: 37.909

Dưới đây là mẫu đơn xin xác nhận tạm trú theo Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú. Xem thêm các thông tin về Đơn xin xác nhận tạm trú tại đây

Bản cam kết đăng ký dự tuyển công chức thuế 2017 Bản cam kết đăng ký dự tuyển công chức thuế 2017 Bản cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên tại đơn vị đăng ký xét tuyển

Bản cam kết đăng ký dự tuyển công chức thuế 2017
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 180

Bản nhận xét Đảng viên dự bị Bản nhận xét Đảng viên dự bị Mẫu nhận xét Đảng viên dự bị

Bản nhận xét Đảng viên dự bị
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động

Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55

Văn bản đăng ký thi đua khen thưởng Văn bản đăng ký thi đua khen thưởng

Văn bản đăng ký thi đua khen thưởng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 619
Xem thêm Thủ tục hành chính