Giáo trình môn Máy xây dựng - Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề Tài liệu môn máy xây dựng

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Giáo trình môn Máy xây dựng - Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề chính:

Link download Giáo trình môn Máy xây dựng - Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề dự phòng

Giáo trình "Máy xây dựng" được biên soạn theo nội dung, chương trình đã được duyệt. Nhằm giới thiệu các khái niệm cơ bản về chi tiết máy, về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy xây dựng thường được sử dụng trong thi công cầu đường. Xem thêm các thông tin về Giáo trình môn Máy xây dựng - Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề tại đây

Đơn xin đăng kí học cải thiện điểm Đơn xin đăng kí học cải thiện điểm Mẫu đơn xin đăng kí học cải thiện

Đơn xin đăng kí học cải thiện điểm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Giáo trình Cơ học đất - Địa chất (Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề) Giáo trình Cơ học đất - Địa chất (Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề)

Giáo trình Cơ học đất - Địa chất (Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.566

Đơn xin chuyển ngành học Đơn xin chuyển ngành học Mẫu đơn xin chuyển đổi ngành học

Đơn xin chuyển ngành học
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 120

Giáo trình môn Máy xây dựng - Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề Giáo trình môn Máy xây dựng - Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề Tài liệu môn máy xây dựng

Giáo trình môn Máy xây dựng - Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.141
Xem thêm Trung cấp - Học nghề