Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Mẫu số C65-HD theo QĐ số: 51/2007/QĐ-BTC

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 66,4 KB
 • Ngày Update: 15/10/2014
 • Lượt Download: 3.807

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ra ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng BTC. Xem thêm các thông tin về Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại đây

Resume mẫu bằng Tiếng Pháp Resume mẫu bằng Tiếng Pháp

Resume mẫu bằng Tiếng Pháp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 561

Đơn đăng ký dự tuyển công chức Đơn đăng ký dự tuyển công chức Biểu mẫu nhân sự

Đơn đăng ký dự tuyển công chức
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.653
Xem thêm Việc làm - Nhân sự