Giấy ủy quyền (cá nhân) Biểu mẫu Giấy ủy quyền cá nhân

 • Xếp hạng: (178 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 77,1 KB
 • Ngày Update: 25/09/2017
 • Lượt Download: 137.375

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Xem thêm các thông tin về Giấy ủy quyền (cá nhân) tại đây

Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp đảng viên Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp đảng viên Báo cáo đề nghị kết nạp đảng viên

Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp đảng viên

Mẫu văn bản ủy quyền ký chứng từ nghiệp vụ chứng khoán Mẫu văn bản ủy quyền ký chứng từ nghiệp vụ chứng khoán Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu văn bản ủy quyền ký chứng từ nghiệp vụ chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên Đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15
Xem thêm Thủ tục hành chính