Giấy ủy quyền (cá nhân) Biểu mẫu Giấy ủy quyền cá nhân

 • Xếp hạng: (177 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 77,1 KB
 • Ngày Update: 18/04/2017
 • Lượt Download: 131.696

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Xem thêm các thông tin về Giấy ủy quyền (cá nhân) tại đây

Mẫu Bản đồ hành chính Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Mẫu Bản đồ hành chính Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Bản đồ Việt Nam

Mẫu Bản đồ hành chính Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội Mẫu số 01/ĐK-GD, ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP

Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Mẫu sổ theo dõi ô tô ra vào công ty Mẫu sổ theo dõi ô tô ra vào công ty Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Mẫu sổ theo dõi ô tô ra vào công ty
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 261
Xem thêm Thủ tục hành chính