Hợp đồng thử việc Biểu mẫu hành chính

 • Xếp hạng: (4 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 78,1 KB
 • Ngày Update: 10/10/2014
 • Lượt Download: 5.520

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng lao động được doanh nghiệp sử dụng để ký kết hợp đồng lao động đối với nhân viên trong thời gian thử việc làm ở doanh nghiệp. Xem thêm các thông tin về Hợp đồng thử việc tại đây

Mẫu hợp đồng thuê trang phục Mẫu hợp đồng thuê trang phục Biểu mẫu hành chính

Mẫu hợp đồng thuê trang phục
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.581

Mẫu Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế Mẫu Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 128

Mẫu hợp đồng phân phối hàng hóa Mẫu hợp đồng phân phối hàng hóa Biểu mẫu hàng hóa

Mẫu hợp đồng phân phối hàng hóa
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.435

Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.171
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý