Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 Năm 2006

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Quốc hội
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 420 KB
 • Ngày Update: 10/01/2013
 • Lượt Download: 2.319

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý thuế. Xem thêm các thông tin về Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 tại đây

Luật giáo dục đại học 2012 Luật giáo dục đại học 2012

Luật giáo dục đại học 2012
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 274

Luật số 25/2008/QH12 Luật số 25/2008/QH12 Luật bảo hiểm y tế

Luật số 25/2008/QH12
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.856

Luật báo chí 2016 Luật báo chí 2016 Luật số 103/2016/QH13 do Quốc hội ban hành

Luật báo chí 2016
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81

Luật dự trữ quốc gia 2012 Luật dự trữ quốc gia 2012

Luật dự trữ quốc gia 2012
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Luật Ngân sách Nhà nước 2015 Luật Ngân sách Nhà nước 2015 Luật số: 83/2015/QH13

Luật Ngân sách Nhà nước 2015
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 235
Xem thêm Luật