Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 Năm 2006

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 chính:

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Quốc hội
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 420 KB
 • Ngày Update: 10/01/2013
 • Lượt Download: 2.501

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý thuế. Xem thêm các thông tin về Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 tại đây

Luật cán bộ, công chức Luật cán bộ, công chức Luật số 22/2008/QH12

Luật cán bộ, công chức
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.168

Bộ Luật lao động 2012 Bộ Luật lao động 2012 Luật số: 10/2012/QH13

Bộ Luật lao động 2012
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.124

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.819

Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán

Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.778
Xem thêm Luật