Luật số 10/2012/QH13 Bộ Luật Lao động 2012 sửa đổi bổ sung

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Quốc hội
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 784 KB
 • Ngày Update: 08/12/2016
 • Lượt Download: 12.055

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 10/2012/QH13: Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung được Quốc hội ngày 18 tháng 06 năm 2012. Xem thêm các thông tin về Luật số 10/2012/QH13 tại đây

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.039

Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Luật số 78/2015/QH13

Luật nghĩa vụ quân sự 2015
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 579

Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12

Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.025
Xem thêm Luật