Luật số 10/2012/QH13 Bộ Luật Lao động 2012 sửa đổi bổ sung

Chọn link tải về và phương thức tải

Bạn có thể tải liên kết thích hợp khác dưới dây.

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Quốc hội
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 784 KB
 • Ngày Update: 18/04/2017
 • Lượt Download: 12.206

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 10/2012/QH13: Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung được Quốc hội ngày 18 tháng 06 năm 2012. Xem thêm các thông tin về Luật số 10/2012/QH13 tại đây

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sửa đổi năm 2010 số 63/2010/QH12 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sửa đổi năm 2010 số 63/2010/QH12

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sửa đổi năm 2010 số 63/2010/QH12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 151

Luật giáo dục đại học 2012 Luật giáo dục đại học 2012

Luật giáo dục đại học 2012
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 291

Luật Cư trú số 81/2006/QH11 Luật Cư trú số 81/2006/QH11

Luật Cư trú số 81/2006/QH11
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.497

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.496

Luật thi đua, khen thưởng Luật thi đua, khen thưởng

Luật thi đua, khen thưởng
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.979
Xem thêm Luật