Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 Luật số: 31/2013/QH13

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 chính:

 • Xếp hạng: (11 Vote )
 • Phát hành: Quốc hội
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 156,6 KB
 • Ngày Update: 29/11/2016
 • Lượt Download: 17.738

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng được Quốc hội ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 tại đây

Tham khảo thêm

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung 2012 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung 2012 Luật số 26/2012/QH13

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung 2012
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.674

Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12

Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.436

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.510

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 203

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 Năm 2006

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.502
Xem thêm Luật