Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần Thủ tục hưởng Bảo hiểm xã hội

Dưới đây là mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được Ban hành kèm theo quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Xem thêm các thông tin về Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần tại đây

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 625

Mẫu Phiếu yêu cầu tuyển dụng Mẫu Phiếu yêu cầu tuyển dụng

Mẫu Phiếu yêu cầu tuyển dụng
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 683
Xem thêm Việc làm - Nhân sự