Mẫu biên bản kiểm tra tài sản Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 60 KB
 • Ngày Update: 24/07/2013
 • Lượt Download: 690

Mẫu biên bản kiểm tra tài sản là văn bản ghi nhận kết quả của việc kiểm tra tài sản trong công ty, trong đó liệt kê các thông số về tài sản như: Tên tài sản, mã tài sản, người sử dụng, kiểm tra chi tiết, đánh giá tình hình thiết bị...... Biên bản này là cơ sở để các bộ phận có liên quan kiểm soát, quản lý tài sản trong công ty... Xem thêm các thông tin về Mẫu biên bản kiểm tra tài sản tại đây

Mẫu nhận xét Đảng viên mới nhất Mẫu nhận xét Đảng viên mới nhất Phiếu nhận xét Đảng viên

Mẫu nhận xét Đảng viên mới nhất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

Mẫu số 18/TP-TTTM: Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài Mẫu số 18/TP-TTTM: Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài Biểu mẫu tố tụng

Mẫu số 18/TP-TTTM: Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Giấy đề nghị hủy mã số giao dịch chứng khoán Giấy đề nghị hủy mã số giao dịch chứng khoán Biểu mẫu chứng khoán

Giấy đề nghị hủy mã số giao dịch chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

Sổ cấp phiếu lý lịch tư pháp Sổ cấp phiếu lý lịch tư pháp Ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP

Sổ cấp phiếu lý lịch tư pháp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Mẫu đơn xin xóa án tích Mẫu đơn xin xóa án tích

Mẫu đơn xin xóa án tích
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 702
Xem thêm Thủ tục hành chính