Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS ban hành kèm Quyết định 595/QĐ-BHXH

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT chính:

Link download Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT dự phòng

Bạn có thể tải liên kết thích hợp khác dưới dây.

Mẫu D02-TS ban hành kèm Quyết định 595/QĐ-BHXH, ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam. Mẫu này dùng cho các đơn vị, doanh nghiệp lập khi có phát sinh về lao động. Xem thêm các thông tin về Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT tại đây

Resume kết hợp - Mẫu 1 Resume kết hợp - Mẫu 1

Resume kết hợp - Mẫu 1
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 439

Bảng danh sách câu hỏi phỏng vấn Bảng danh sách câu hỏi phỏng vấn Câu hỏi phỏng vấn khi đi xin việc

Bảng danh sách câu hỏi phỏng vấn
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 545
Xem thêm Việc làm - Nhân sự