Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình chính:

Dưới đây là mẫu Hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình được ký kết căn cứ vào Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Xem thêm các thông tin về Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình tại đây

Hợp đồng liên kết đào tạo Hợp đồng liên kết đào tạo

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 719

Mẫu hợp đồng làm việc đặc biệt Mẫu hợp đồng làm việc đặc biệt

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 74

Mẫu hợp đồng đấu thầu Mẫu hợp đồng đấu thầu

Mẫu hợp đồng đấu thầu
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 844

Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa Biểu mẫu doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.401

Mẫu hợp đồng dịch thuật, biên dịch tài liệu Mẫu hợp đồng dịch thuật, biên dịch tài liệu

Mẫu hợp đồng dịch thuật, biên dịch tài liệu
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.045
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý