Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình chính:

Bạn có thể tải liên kết thích hợp khác dưới dây.

Dưới đây là mẫu Hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình được ký kết căn cứ vào Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Xem thêm các thông tin về Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình tại đây

Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến Biểu mẫu hợp đồng chứng khoán

Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 44

Văn bản số 2508/BXD-VP Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Văn bản số 2508/BXD-VP Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Văn bản số 2508/BXD-VP Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 555
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý