Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Biểu mẫu hành chính

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, phó tổng giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty cũng như thực hiện các công việc theo yêu cầu của Hội đồng cổ đông. Xem thêm các thông tin về Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc tại đây

Resume kết hợp - Mẫu 1 Resume kết hợp - Mẫu 1

Resume kết hợp - Mẫu 1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 439

Mẫu thỏa ước lao động tập thể Mẫu thỏa ước lao động tập thể Biểu mẫu hành chính

Mẫu thỏa ước lao động tập thể
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.183

Mẫu C66a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau Mẫu C66a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau

Mẫu C66a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.397

Phiếu đánh giá thiết bị Phiếu đánh giá thiết bị

Phiếu đánh giá thiết bị
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108
Xem thêm Việc làm - Nhân sự